Franchising en geniş anlamı ile, başarılı bir markanın (lisansın) isim hakkının kullanılmasıdır. Franchising’i bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan satış etkinliklerinde, denenmiş kendisini ispat etmiş bir markanın desteği ve güvencesi altında birbirinin kopyası olan firmaların, mal ve hizmet dağıtımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi olan Franchising veren firma (Franchisor) ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türü olarak tanımlamak olanağı bulunmaktadır. Kısacası, Franchising ürünlerin veya verilen hizmetlerin dağıtılması metodudur. Diğer bir anlatımla, Franchising başarılı bir markanın isim hakkının kullanılmasıdır. Franchising düzenine giren girişimciler yeni bir marka yaratarak, araştırma, geliştirme, Pazar araştırması, tüketici tercihleri gibi yönetim araştırmaları yapmadan, denenmiş, tecrübeler ile sistemi yakalamış markaların sahibi ile bir franchising sözleşmesi çerçevesinde anlaşarak işe başlama olanağı bulabilmektedirler.